Математика

5. клас

Групи за начинаещи и напреднали петокласници. Подготовката започва от основите на състезателната математика и стига до нивото на националните състезания.

Лектори: Целият екип.

Хорариум: 90 учебни часа – по 3 на седмица

Провежда се: В зависимост от избраното във формата за записване

Начална дата: Последните 10 дни на септември в зависимост от избраното във формата за записване.

Такса: 1000 лв. за уч. година, разделена на 3 вноски

6. клас

Засилена подготовка за националните състезания – Пролетни състезания и Национална олимпиада по математика за напреднали. Полагане на основите за успешно класиране в националния отбор за Младежката балканска олимпиада по математика.

Лектори: Целият екип.

Хорариум: 100 учебни часа – по 4 на седмица

Провежда се: В зависимост от избраното във формата за записване

Начална дата: Последните 10 дни на септември в зависимост от избраното във формата за записване.

Такса: 1000 лв. за уч. година, разделена на 4 вноски

7. клас

Подготовка за националните състезания (Есенен турнир, Зимни и Пролетни състезания и Национална олимпиада по математика) с цел влизане в (разширен) националнен отбор за Младежката балканска олимпиада по математика.

Лектори: Целият екип.

Хорариум: 100 учебни часа – по 4 на седмица

Провежда се: В зависимост от избраното във формата за записване

Начална дата: Последните 10 дни на септември в зависимост от избраното във формата за записване.

Такса: 1000 лв. за уч. година, разделена на 4 вноски

8. клас

Подготовка за националните състезания (Есенен турнир, Зимни и Пролетни състезания и Национална олимпиада по математика) с цел влизане в (разширен) националнен отбор за Младежката балканска олимпиада по математика.

Лектори: Целият екип.

Хорариум: 100 учебни часа – по 4 на седмица

Провежда се: В зависимост от избраното във формата за записване

Начална дата: Последните 10 дни на септември в зависимост от избраното във формата за записване.

Такса: 1000 лв. за уч. година, разделена на 3 вноски

9. клас

Подготовка за националните състезания (Есенен турнир, Зимни и Пролетни състезания и Национална олимпиада по математика) с цел влизане в (разширен) националнен отбор за Балканската олимпиада по математика и Международната олимпиада по математика.

Лектори: Александър Иванов, Васил Василев и Петър Гайдаров

Хорариум: 100 учебни часа – по 4 на седмица

Провежда се: В зависимост от избраното във формата за записване

Начална дата: Последните 10 дни на септември в зависимост от избраното във формата за записване.

Такса: 1000 лв. за уч. година, разделена на 3 вноски

10. клас

Подготовка за националните състезания (Есенен турнир, Зимни и Пролетни състезания и Национална олимпиада по математика) с цел влизане в (разширен) националнен отбор за Балканската олимпиада по математика и Международната олимпиада по математика.

Лектори: Александър Иванов, Васил Василев и Петър Гайдаров

Хорариум: 100 учебни часа – по 4 на седмица

Провежда се: В зависимост от избраното във формата за записване

Начална дата: Последните 10 дни на септември в зависимост от избраното във формата за записване.

Такса: 1000 лв. за уч. година, разделена на 3 вноски

11. клас

Подготовка за националните състезания (Есенен турнир, Зимни и Пролетни състезания и Национална олимпиада по математика) с цел влизане в (разширен) националнен отбор за Балканската олимпиада по математика и Международната олимпиада по математика.

Лектори: Александър Иванов, Васил Василев и Петър Гайдаров

Хорариум: 100 учебни часа – по 4 на седмица

Провежда се: В зависимост от избраното във формата за записване

Начална дата: Последните 10 дни на септември в зависимост от избраното във формата за записване.

Такса: 1000 лв. за уч. година, разделена на 3 вноски

12. клас

Подготовка за националните състезания (Есенен турнир, Зимни и Пролетни състезания и Национална олимпиада по математика) с цел влизане в (разширен) националнен отбор за Балканската олимпиада по математика и Международната олимпиада по математика.

Лектори: Александър Иванов, Васил Василев и Петър Гайдаров

Хорариум: 100 учебни часа – по 4 на седмица

Провежда се: В зависимост от избраното във формата за записване

Начална дата: Последните 10 дни на септември в зависимост от избраното във формата за записване.

Такса: 1000 лв. за уч. година, разделена на 3 вноски

Онлайн състезателни курсове

Подготовка за националните състезания (Есенен турнир, Зимни и Пролетни състезания и Национална олимпиада по математика) с цел влизане в (разширен) националнен отбор за Балканската олимпиада по математика и Международната олимпиада по математика. Предоставят се запис и материали от всяка лекция. Препоръчително за ученици извън София.

Лектори: Александър Иванов, Васил Василев и Петър Гайдаров

Хорариум: 100 учебни часа – по 4 на седмица

Провежда се: В зависимост от избраното във формата за записване

Начална дата: Последните 10 дни на септември в зависимост от избраното във формата за записване.

Такса: 1000 лв. за уч. година, разделена на 3 вноски