Информатика

6. клас

Група за ученици, участвали на състезания, които имат желание да навлязат по-дълбоко в света на алгоритмите. За записване се обадете на Петър Петров – 0878171825.

Лектори: Петър Петров

Хорариум: 120 учебни часа – по 4 на седмица

Провежда се: 

7. клас

Група за ученици, участвали на състезания, които имат желание да навлязат по-дълбоко в света на алгоритмите.

Лектори: Петър Петров

Хорариум: 120 учебни часа – по 4 на седмица

Провежда се: