Курсове за състезатели по математика и информатика
от „Олимпийци“

Школа „Олимпийци“ организира курсове по състезателна математика и информатика с цел подготовка за националните състезания по математика и информатика (Националните олимпиади по математика и информатика, Есенни, Зимни, Пролетни и Летни състезания). Курсовете ще се провеждат онлайн и/или в офиса на школата на ул. Екзарх Йосиф 73 (срещу пожарната; в близост до СМГ и метростанция „Сердика“) в зависимост от епидемиологичната обстановка. За първи път предлагаме и изцяло онлайн курсове за учениците извън София.

Защо състезателни курсове?

Отговорът е простата поговорка – „Който се учи, той ще сполучи”. С други думи от убеждението, че ако едно дете се труди достатъчно, може още в училищна възраст да достигне знанията, които се изискват за завидна професионална реализация у нас или в чужбина след това.

В училище се дават само най-основните знания и умения за предметите или това, което наричаме обща култура. Тя обаче не може да даде силен тласък на учениците в по-нататъчното им развитие в живота, нито да им покаже възможностите, които съществуват при по-детайлно и дълбоко изучаване на математиката и информатиката.

Тук идва и мястото на училищните състезания и олимпиади по математика и информатика. Става дума за сериозните състезания, организирани от МОН и Съюза на математиците в България – Националните олимпиади по математика и информатика, Есенни, Зимни, Пролетни и Летни състезания. Те са създадени, за да може учениците с изявен интерес към тези предмети да получат нови предизвикателства, което да ги мотивира да задълбочат знанията си. С тези нови умения идват и новите хоризонти и възможностите, тъй като те изграждат много силно логическо и аналитично мислене и в много по-голяма степен са свързани с изучаваното в университета и с изискваното за работа в софтуерни фирми, инвестиционни и хедж фондове, научни лаборатории и в повечето области пряко или косвено свързани с математиката и информатиката.

Изучаваните методи намират широко приложение в анализа на риска, практикуван в много компании. Примери за това са производните на функции, които състезателите трябва да знаят, за да намират най-голямата и най-малката стойност на функции и да доказват неравенствата, които се падат на състезания. Или множителите на Лагранж, които служат за същото, но вече за функции на много променливи. Алгоритмите, които са необходими за състезанията по информатика, са основна част от изискванията за работа в големи софтуерни компании като Google, Facebook, Microsoft и др. Други примери за приложими знания са теорията на графите, вероятностите и статистиката, структурите от данни, алгоритмите за търсене и сортиране и т.н.

Усилената подготовка за състезания, естеството на материала и самата състезателна обстановка развиват както силно логическо и аналитично мислене, така и уменията за работа под напрежение, за задълбочен анализ в различни ситуации и за внимание към възможни нестандартни подходи.

Освен това, състезанията вкарват децата в среда с интелигентни и амбициозни техни връстници, които взаимно се мотивират и се дърпат напред.

Успехите от тези състезания се вземат предвид при кандидатстване в много наши и чужди университети като Stanford, MIT, Harvard, Cambridge, Oxford. Каналите за кандидатстване са вече известни и отработени в състезателните среди.

Затова в школа „Олимпийци” сме насочени най-вече към подготовката за състезания. През учебната 2019/2020 година 5 от най-добрите 10 ученици от 8-ми клас на последния кръг на Националната олимпиада по математика са възпитаници на школата, както и 8 от най-добрите 20 във възрастовата група 9-12 клас. По информатика 6 от първите 12 деца на последния кръг на Националната олимпиада по информатика във възрастовите групи 6 и 7-8 клас са от школата, както и първите трима в пети клас.

За да постигаме такива резултати, сме събрали екип от висококвалифицирани преподаватели – бивши състезатели, членове на комисиите за национални състезания, автори на задачи, лектори, подготвяли нашия и американския национален отбор, асистенти във Факултета по математика и информатика на СУ, софтуерни инженери в Google и Ocado, възпитаници на Cambridge и други.

Лекторите ни


Информатика

Петър Петров

Петър Петров

Старши програмист в Ocado, с над 10 годишен опит. Носител на награда "Джон Атанасов". Ръководител на младежките национални отбори по роботика и информатика, член на националната комисия по информатика.

Илиян Йорданов

Илиян Йорданов

Бивш състезател по математика и информатика и национал. Автор на задачи за състезания по информатика. Член на националната комисия по информатика и ръководотел на националния отбор.

Марин Шаламанов

Марин Шаламанов

Бивш състезател по математика и информатика. Носител на награда "Джон Атанасов", участник в Intel ISEF, EUCYS. Работил в Google и SAP.


Математика

Васил Василев

Васил Василев

Бивш състезател по математика, финалист от Intel ISEF’2015, САЩ и EUCYS’2014, Варшава, подготвял някои от най-добрите състезатели по математика по класове, работил в Центъра за анализи и управление на рискове, асистент във Факултета по математика и информатика на СУ.

Александър Иванов

Александър Иванов

Двукратен медалист от Международната олимпиада. Дългогодишен лектор в подготовките на националния отбор, водил лекции и на националния отбор на САЩ. Автор на над 250 задачи, давани на национални и международни състезания.

Петър Гайдаров

Eмил Карлов

Дългогодишен преподавател по математика в МГ Ямбол, отскоро в СМГ, автор на задачи на различни математически състезания, подготвял някои от най-добрите състезатели по математика през последните 40 години.

Петър Гайдаров

Петър Гайдаров

Бивш състезател, медалист от БОМ. Финалист от Intel ISEF и от Research Science Institute на MIT, завършил Кеймбридж. Работил в хедж фонд World Quant.

Кой може да кандидатства

Математическите групи са подходящи за всички ученици, които през учебната 2020/2021 ще бъдат от 5-ти до 12-ти клас включително, които мислят, че математиката в училище е лесна и имат интерес и амбиция да научат нови подходи, да вникнат в красотата ѝ и да усетят удоволствието от това да решават наистина предизвикателни задачи.

За първи път има свободно записване в групите по информатика за 5 клас. За групите в 6-ти и 7-ми клас се изисква минимален състезателен опит по програмиране.

Допълнителна информация и записване

Цялата информация за групите, таксите и записването можете да видите на сайта на школа „Олимпийци”.

Телефон за информация относно групите по математика: 0879868052, Васил Василев

Телефон за информация относно групите по информатика: 0878171825, Петър Петров